POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU S DOTACÍ


 

Společnost AUTOLAROS SPEED, s. r. o. jejímž hlavním předmětem podnikání je maloobchod s vozidly, pořídila pro svou provozovnu nacházející se na ulici Krmelínská 748/9, 720 00 Ostrava-Hrabová elektromobil a neveřejnou dobíjecí stanici s přispěním evropských dotací.

Projekt s názvem POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU  A NEVEŘEJNÉ DOBÍJECÍ STANICE PRO SPOLEČNOST AUTOLAROS SPEED,  S. R. O.  byl spolufinancován z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

 

Název programu:                              Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  

Název programu podpory:               Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny

Název projektu:                                 Pořízení elektromobilu a neveřejné dobíjecí stanice pro společnost AUTOLAROS SPEED, s. r. o.

Jméno žadatele:                                AUTOLAROS SPEED, s. r. o.  

Termín realizace:                              5. 5. 2017 – 28. 2. 2018

Způsobilé výdaje:                              423 000 Kč

Dotace:                                             317 250 Kč

 

Popis projektu:                    

Záměrem projektu bylo pořídit elektrické bateriové vozidlo ve skupině osobní vůz a dále jednu neveřejnou dobíjecí stanici. Inovativní technologie byla pořizována k pracovním účelům zaměstnanců společnosti.

 

Závěry a výsledky:

Z výsledků konaného výběrového řízení na dodavatele došlo k pořízení:

  1. a) jednoho bateriového elektrického vozidla ve skupině osobní vůz - konkrétně vozidla Ioniq, které je vhodné pro městský provoz, a zároveň zajistí přiměřenou reprezentativnost zaměstnanců společnosti.
  2. b) neveřejné dobíjecí stanice pro elektromobil – konkrétně typu G5 s jedním dobíjecím výstupem, která je umístěna v provozovně žadatele pro vlastní potřebu.

Elektronická brožura - část I.

Elektronická brožura - část II.